ikona +48 (22) 101 34 34 ikona sklep@dzialkowiec.com.pl

Czereśnie, które owocują już w drugim roku po posadzeniu

Drzewa czereśni szczepione na generatywnej podkładce – czereśni ptasiej uznawane są za jedne z najsilniej rosnących drzew owocowych. Posadzone w ogrodzie zajmują dużo miejsca, tworząc rozłożyste i wysokie korony, z których trudno zebrać owoce. Dlatego niechętnie są uprawiane na działkach. Tymczasem do produkcji wprowadzono już podkładki o znacznie słabszej sile wzrostu. Jedną z nich jest słabo rosnąca PHL A.

Dlaczego warto?

● Drzewa na karłowej podkładce PHL A rosną o 30–50% słabiej niż na czereśni ptasiej. Osiągają do 3 m wysokości i średnicy, dlatego można je sadzić w rozstawie 3,5–4 x 2–2,5 m.

● Tworzą kształtne, luźne korony, z szerokimi kątami rozwidleń.

● Wcześnie wchodzą w okres owocowania – zwykle już w 2. roku po posadzeniu, plonują obficie.

● Podkładka PHL A jest szczególnie przydatna dla odmian wielkoowocowych, takich jak: Burlat, Kordia, Vanda, Lapins, Regina, Summit, Techlovan. Nie nadaje się dla odmian o małych owocach, np. Rivan, ponieważ podczas niedoborów wody w glebie owoce będą nieatrakcyjne i małe. Z wymienionych odmian najmniej zawodna w plonowaniu jest ‘Lapins’, która jest odmianą samopłodną – nie wymaga zapylacza.

Ważne w uprawie

Drzewa na podkładce PHL A rosną najlepiej na glebach żyznych, ale przewiewnych, ciepłych i umiarkowanie wilgotnych. Nie udają się na glebach suchych oraz ciężkich, podmokłych, o wysokim poziomie wody gruntowej.

Drzewa na tej podkładce posiadają płytki system korzeniowy, z dużą liczbą korzeni cienkich, które słabo stabilizują je w glebie – dlatego, tak jak i inne gatunki drzew karłowych, muszą być prowadzone przy palikach.

Przed sadzeniem gleba powinna być wzbogacona w próchnicę (kompost, obornik), a podczas suszy drzewa muszą być podlewane. Dlatego pod drzewem warto utrzymywać misę, co ułatwia podlewanie (woda nie rozpływa się na boki) i rozłożyć warstwę ściółki (ogranicza parowanie). Utrzymanie optymalnej wilgotności gleby wpływa korzystnie na wielkość owoców, które w lata o małej ilości opadów, mogą drobnieć.

W pierwszych latach po posadzeniu, zwłaszcza na glebach lżejszych i przy niskim pH, drzewa czereśni na podkładce PHL A są wrażliwe na niedobór magnezu w glebie (na najniżej położonych na pędzie liściach widoczne nekrozy między nerwami). Doraźnie można zapobiegać tym objawom przez co najmniej 4-krotne opryskiwanie drzew uwodnionym siarczanem magnezu w stężeniu 2%. Opryskiwania należy rozpocząć po kwitnieniu drzew, powtarzając zabieg co 10–14 dni. Po kilku latach, kiedy korzenie drzew przerosną do głębszych warstw, bardziej zasobnych w magnez, objawy niedoboru ustępują. Dla złagodzenia tych objawów oraz często konieczności podwyższenia odczynu gleby, które dla czereśni wynosi 6,5–7, warto przed sadzeniem zastosować nawożenie wapnem dolomitowym, zawierającym magnez.

Czy wiesz, że… Wyższa cena drzewek czereśni na podkładce PHL A spowodowana jest m. in. trudnością w tradycyjnym pozyskiwaniu podkładek przez rozmnażanie w mateczniku. Rozmnaża się je głównie przez kultury tkankowe (in vitro), co podraża koszty ich produkcji, a w konsekwencji całego drzewka.