Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin sklepu internetowego

Obowiązuje od 2012-06-12


Sklep internetowy działkowiecsklep, działający pod adresem www.dzialkowiecsklep.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo „działkowiec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000010992, z kapitałem zakładowym 1.200.000 opłaconym w całości, nr NIP 5252210030, nr Regon 017220636. Nr Konta: 77 1050 1025 1000 0023 6147 8544

Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.dzialkowiecsklep.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie z rejestracją lub bez

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane
dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Przelewy24

Płatność kartą – płatność dokonywana kartą płatnicza on –line za pośrednictwem Systemów Przelewy24

Produkt elektroniczny- plik (zbiory danych) będące cyfrową postacią utworów w rozumieniu przepisów dotyczących praw własności intelektualnej (w szczególności utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, dźwiękowych i audiowizualnych), dostępnych w Serwisie.

I.  Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.dzialkowiecsklep.pl

1.    Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.dzialkowiecsklep.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

2.  Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

3.  W zamówieniu Klient dokonuje:

a.        wyboru zamawianych towarów

b.         oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

c.        wyboru sposobu płatności

4.  Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu wpłaty za zamówione towary (nie dotyczy zamówień realizowanych za pobraniem)

5. W przypadku nieotrzymania wpłaty za towar w ciągu 7 dni, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

6.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

7.  W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w dziale VI Formy płatności i nadpłaty.

8.  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9.  Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

10. Klient uznaje dostawę za zrealizowaną w momencie wydania przewoźnikowi towaru z magazynu dostawcy.

II.  Zmiany w zamówieniach

1.  Nie dokonujemy zmian w zamówieniach.

Uprzejmie informujemy, że po złożeniu zamówienia nie ma możliwości jego modyfikacji.  

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z terminami wysyłek dostępnymi na każdej karcie produktu, brak informacji – wysyłka na bieżąco. 

Jeżeli w zamówieniu są produkty o różnych terminach wysyłki zostanie ono zrealizowane w momencie dostępności wszystkich produktów.

Nie dzielimy złożonych zamówień.  Jeżeli zależy Państwu na sukcesywnym dostarczaniu produktów, prosimy o złożenie oddzielnych zamówień i zgrupowaniu w każdym z nich produktów o tym samym terminie wysyłki.    

2.  Modyfikacje w zamówieniach dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta

III.  Ceny towarów

1.   Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

IV.   Czas realizacji zamówienia

1.    Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia po przez realizację do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni  robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu wpłaty za zamówione towary (nie dotyczy zamówień realizowanych za pobraniem).

2.   Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, Inpost lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

3.   Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

 Sposoby i czas dostawy w Polsce:

-  Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: przesyłka ekonomiczna, przesyłka polecona: 4-10 dni roboczych. Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych

 firma kurierska, przewidywany czas dostawy, do 2 dni roboczy.  Jeżeli w tym terminie przesyłka nie zostanie doręczona, prosimy o kontakt.

- Paczkomat InPost - dostawa od 1-2 dni roboczych od nadania

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

a. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej:

- Poczta Polska: przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych,

- firma kurierska: przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

b.  Sposoby i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy poza Unię Europejską:

Poczta Polska:  

- przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 2-6 tygodni,

- przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 1-2 tygodnie,

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez Pocztę.

Produkt z kategorii e-booki są wysyłane automatycznie, bezpośrednio po opłaceniu zamówienia pod warunkiem, że w zamówieniu znajdują się wyłącznie produkty wirtualne. Łączenie produktów cyfrowych z produktami z innych kategorii wymaga weryfikacji zamówienia przez obsługę sklepu. Produkt cyfrowy z takiego zamówienia zostanie wysłany bezpośrednio po weryfikacji. Przy zamówieniach opłaconych od poniedziałku do piątku do godz. 15,00 – wysyłka w dniu zamówienia. Zamówienia opłacone w dni powszednie po godz. 15,00 będą realizowanego następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone i opłacone w sobotę i niedzielę realizowane będą w poniedziałek.

W czasie uruchomionych akcji przed sprzedażowych, realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu.

4.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

V.  Koszty dostawy

1.  Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient

  • PRZESYŁKA KURIERSKA: pobranie od 21,00 zł; przelew na konto od 19,00 zł
  • Poczta Polska przesyłka nierejestrowana ekonomiczna: przelew na konto 3,00 zł.
  • Poczta Polska przesyłka ekonomiczna polecona: przelew na konto 9,90 zł.
  • Paczkomat Inpost: przelew na konto: 15,84 zł
  • Produkty z kategorii e-book: 0,00 zł

Po wybraniu produktów koszyk automatycznie naliczy koszty przesyłki roślin dostępnych w naszej ofercie. W przypadku błędu na stronie, Sklep zastrzega sobie prawo do naliczenia odpowiednich kosztów dostawy zgodnie z informacją zamieszczoną powyżej.

Prosimy o wybranie odpowiednich kosztów wysyłki, w przypadku źle wybranych zostanie doliczona opłata zgodnie z zamieszczoną informacją.

Uwaga! Zamówienia o wartości pow. 300 zł wymagają dokonania przedpłaty na konto Wydawnictwa o numerze: 77 1050 1025 1000 0023 6147 8544.

Duże zamówienia, które będą wymagały zapakowania w oddzielne paczki zostaną podzielone i do każdej kolejnej paczki zostanie doliczona opłata w wysokości 28 zł.

Prenumerata wysyłana jest za pośrednictwem poczty polskiej listem zwykłym! Prosimy nie wybierać innych opcji dostaw.

W uwagach do zamówienia proszę numer od którego prenumerata ma się rozpoczynać.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1.  Zgodnie  z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu oryginalnego opakowania (opakowanie może być naruszone tylko w stopniu niezbędnym do zapoznania się z towarem). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z adnotacją „Zwrot”

2. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych, zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w Dziale VI "Formy płatności i nadpłaty". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

3. Oferowany materiał roślinny uważa się za rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu, z uwagi na co, na podst. Art. 38 ust. 4 z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta wyłączeniu podlega stosowanie prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

4. Zamawiając treści cyfrowe klient wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz oświadcza, że został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego dzialkowiecsklep.pl 

UWAGA! Produkty z kategorii meble ogrodowe, mała architektura wysyłane są tylko po dokonaniu przedpłaty. Koszt dostawy wyceniany jest po złożeniu zamówienia.

VII.  Formy płatności i nadpłaty

 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej - rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,

- przelew elektroniczny – ePrzelew obsługiwany przez firmę Przelewy24 – rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

- przelew bankowy tradycyjny - rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu środków na rachunek Sklepu

2. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

3.    Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę lub firmę kurierską. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, bankowy.

4.    W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:

 a) jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. W przypadku płatności kartą, zwrot następuje na rachunek karty. W przypadku płatności przelewem, zwrot następuje na numer rachunku płacącego przelewem. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

b) jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie.

c) jeżeli dopłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.

W każdym przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot gotówki w siedzibie Sklepu ul. Bobrowiecka 1 Warszawa; po uprzednim umówieniu terminu z Biurem Obsługi Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VIII.  Promocja: bony upominkowe

1. Bony upominkowe są wydawane w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
2. Bony można nabyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego www.dzialkowiecsklep.pl
3. Bony można zrealizować tylko i wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego www.dzialkowiecsklep.pl
4. Na życzenie Kupującego bon może zostać wysłany na dowolny adres, który należy wpisać w rubryce UWAGI w formularzu zamówienia.
5. Bon upominkowy może zostać wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź Kuriera zgodnie z cennikiem podanym w zakładce PŁATNOŚCI I DOSTAWA.
6. Bon upominkowy upoważnia do dokonania zakupów w sklepie internetowym www.dzialkowiecsklep.pl zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego bonu.
7. Bon Podarunkowy jest ważny przez okres 3 m-cy od daty jego zakupu. Po upływie terminu ważności bonu, jego niewykorzystana wartość zostaje utracona.
8. Bon upoważnia do jednorazowego zakupu.
9. Bony nie podlegają zwrotowi, bądź wymianie na gotówkę. Nie ma też możliwości wydawania reszty w gotówce, jeśli wartość zamówienia opiewa na kwotę niższą niż posiadany bon.
10. Jeśli zamówienie opiewa na kwotę wyższą niż wartość bonu różnica wartości powinna być uregulowana przelewem przez realizującego bon. W przypadku, gdy dopłata taka nie zostanie uiszczona, realizacja zamówienia zostaje wstrzymana.
11. Dzialkowiecsklep  nie rekompensuje oraz nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie bądź wykorzystanie przez osoby nieupoważnione bonu upominkowego.

IX. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami.

X.  Reklamacje

Reklamacje

Wydawnictwo „działkowiec” Sp. z o.o.

Ul. Bobrowiecka 1, 00 – 728 Warszawa

Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

Tel. +48 (22) 101 34 34

Fax: +48 (22) 101 34 20 (czynny całą dobę)

Email: reklamacje@dzialkowiec.com.pl

Reklamacje:

Jeśli zakupiony towar z wyłączeniem materiały roślinnego ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, prosimy odesłać go zwykłą przesyłką wraz z otrzymaną fakturą. Prosimy o dopisanie na odwrocie faktury słowa reklamacja i podanie przyczyny reklamacji.

Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. Zwrot pieniędzy następuję w momencie gdy nie jest możliwa naprawa lub wymiana produktu.

Sklep zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamację drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 14 dni.

Reklamacje materiału roślinnego

1. Reklamacje ilościowe i jakościowe dostarczonego materiału roślinnego przyjmujemy w terminie do 2 dni od daty otrzymania przesyłki przez Kupującego. 

2Zgłoszone reklamacje przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres: sklep@dzialkowiec.com.pl  lub listem. Do reklamacji należy dołączyć zdjęcia reklamowanej rośliny. Zdjęcia muszą być dobrej jakości, szczegółowe, ze zbliżeniami na pędy, liście, kwiaty, stanowiska w którym roślina była posadzona. Reklamacji nie podlegają rośliny uszkodzone przez warunki atmosferyczne (np. przemarzanie), przesuszenie roślin, patogeny i inne choroby w glebie klienta.

3. W mailu muszą znaleźć się wyżej wymienione zdjęcia, dane kontaktowe wraz z adresem dostawy, numerem telefonu.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamację drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 14 dni.

5. Sprzedawca dostarcza Kupującemu towar wysokiej jakości, wolny od wad. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy wzrost i rozwój roślin, który jest wynikiem uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej, w tym czynnikami atmosferycznymi; lub też są wynikiem zaniechania właściwej pielęgnacji roślin przez Kupującego (np. brak systematycznego podlewania).

6. Sprzedawca nie ma obowiązku przeszkolenia Kupującego w zakresie właściwej pielęgnacji zakupionych Towarów (np. jak często należy podlewać roślinę). Kupujący zobowiązany jest uczynić to na własną rękę, koszt i ryzyko.

Uwaga!  Zdjęcia roślin w karcie produktu z reguły przedstawiają dorosłe rośliny. Pokazują cechy rośliny po kilku sezonach od posadzenia (w zależności od tempa wzrostu): kolor kwiatów, liści, wielkość i pokrój. Nie są to zdjęcia wysyłanych sadzonek.

Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem oraz przesyłek, których zwrot nie został wcześniej uzgodniony z Działem Reklamacji.  W przypadku reklamacji równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do nas wadliwego towaru zwrócimy Ci natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

Zwrot pieniędzy:

Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji z zakupu lub reklamacji zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych po weryfikacji przesyłki przez obsługę działu zwrotów i reklamacji w następujący sposób:

- jeśli zamówienie było opłacone kartą płatniczą - zwrot nastąpi bezpośredni na konto karty,

- jeśli zamówienie opłacone było przelewem on-line - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew,

- w przypadku gdy zamówienie opłacone było przelewem tradycyjnym lub za pobraniem zwrot pieniędzy pojawi się przy Twoim profilu zakupowym w naszym systemie jako nadpłata, z której będziesz mógł opłacić bieżące lub przyszłe zakupy lub też złożyć dyspozycję zwrotu środków pieniężnych przelewem bankowym.

XI.  Dane osobowe

1.   Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie dzialkowiecsklep.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.    Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Szczegółowe zasady przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności: http://dzialkowiecsklep.pl/_cms/view/2/polityka-prywatnosci.html

XII.  Postanowienia końcowe

1.  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a dzialkowiecsklep.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

2.  Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Materiał roślinny oferowany w naszym sklepie przeznaczony jest wyłącznie dla nieprofesjonalnych odbiorców.

4.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

5.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie dzialkowiecsklep.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

XIII. Treści cyfrowe

Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o utracie przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego dzialkowiecsklep.pl

Produkt z kategorii e-booki są wysyłane automatycznie, bezpośrednio po opłaceniu zamówienia pod warunkiem, że w zamówieniu znajdują się wyłącznie produkty wirtualne. Łączenie produktów cyfrowych z produktami z innych kategorii wymaga weryfikacji zamówienia przez obsługę sklepu. Produkt cyfrowy z takiego zamówienia zostanie wysłany bezpośrednio po weryfikacji. Przy zamówieniach opłaconych od poniedziałku do piątku do godz. 15,00 – wysyłka w dniu zamówienia. Zamówienia opłacone w dni powszednie po godz. 15,00 będą realizowanego następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone i opłacone w sobotę i niedzielę realizowane będą w poniedziałek.

M&M - sklepy internetowe na IAI-Shop. Wdrożenia, wsparcie w sprzedaży

pixel