ikona +48 (22) 101 34 34 ikona sklep@dzialkowiec.com.pl
Polityka prywatności

Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Powierzone nam dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim ani sprzedawane.

Podstawy prawne przechowywania danych osobowych:

·         Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z pozn. zm.)

·      Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z pozn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

Podmiot zbierający dane:

Wydawnictwo „działkowiec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa, email: wydawnictwo@dzialkowiec.com.pl;

tel. 22 101 34 00;  fax 22 101 34 20

NIP 525 22 10 030

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000010992. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 200 000 zł. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

 Rejestracja

 Zakupy w dzialkowiecsklep nie wymagają rejestracji. Jeżeli jednak nie chcesz każdorazowo podawać adresu wysyłki i danych kontaktowych, a także chcesz mieć wgląd w historię swoich zamówień i stan ich realizacji, musisz się zarejestrować.

 Dane zbierane podczas rejestracji

Podczas rejestracji program wymagane będzie podanie: adresu email, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numer telefonu.

Dane zbierane automatycznie Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

 W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

 Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

 Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

 Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Moje konto, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Zakupy bez rejestracji

 Kupując bez rejestracji musisz udostępnić nam dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia. Minimum wymaganych danych to imię, nazwisko i adres dostawy. Dane udostępnione w celu realizacji zamówienia nie będą przez nas w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane.

 Zmiany naszej polityki prywatności.

 Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.